موفقیت ویندوز 8 مایکروسافت وجود دارد. یکی از این دلایل ، حضور رقبای قدر و بیشتر از همیشه در صحنه رقابت سیستم های عامل است. در این مقاله با تنی چند از این دشمنان که به ریختن خون ویندوز 8 تشنه اند آشنا خواهیم شد. این مقاله حاوی دیدگاه شخصی نویسنده آن یعنی استیون ووگان نیکلز است که راه دشوار پیش روی مایکروسافت برای ارائه ویندوز 8 را بررسی می کند.